سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

?did you konw

*d!ba*

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jul 22, 2013
ارسال ها
130
امتیاز واکنش
15
امتیاز
0
سن
23
محل سکونت
وسط اقيانوس
تخصص
همه كاره و هيچ كاره

امتیاز:

آیا می دانستید که حرف E در الفبا بیشتر استفاده شده است.
Did you know the least used letter in the alphabet is Q.
آیا می دانستید که کمترین حرف استفاده شده در الفبا Q است.
Did you know the 3 most common languages in the world are Mandarin Chinese, Spanish and English.
آیا می دانستید که 3 زبان معمول در جهان زبان چینی قدیمی، اسپانیایی و انگلیسی است.
Did you know skiing is the only word with double i.
آیا می دانستید که کلمه skiing تنها کلمه با دو i است.
Did you know dreamt is the only word that ends in mt.
آیا می دانستید که کلمه dreamt تنها کلمه ای است که به mt ختم می شود.
Did you know the names of all continents both start and end with the same letter.
آیا می دانستید که اسم تمامی قاره ها با یک حرف شروع و تمام می شود.
Did you know the first letters of the months July through to November spell JASON.
آیا می دانستید که حروف اولیه ماه ها از جولای تا نوامبر کلمه JASON را تشکیل می دهد.
Did you know if you try to say the alphabet without moving your lips or tongue every letter will sound the same.
آیا می دانستید که اگر سعی در گفتن حروف الفبا بدون تکان دادن لب ها و زبان داشتید تمام حروف یک صدا دارند.
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ
S آموزش زبان های خارجی 0

موضوعات مشابه


بالا