سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳ ، ۱۱ام شهریور

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

ب سلامتی اون بی سروپایی که سرپا شد اما یادش رفت کی سرپاش کرد
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳
به سلامتی اون رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
به سلامتی پسری که اسم عشقش رو تو بازوش خالکوبی کرده بود
اما غافل از اینکه عشقش اسمش رو اشتباهی بهش گفته
.
.
.
.
اس ام اس های به سلامتی
به سلامتی همه اونایی که عشقشون هست,اما بازم دارن تو تنهایی سر میکنن,
.
.
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

سلامتی سنگهای رود خانه که مثل خودمون اب از سرشون گذشته
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی خودم
به سلامتی اونایی که اینقدر شکستن که دیگ هیچ ارتفاعی برایشان خطرناک نیس
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
به سلامتی کافه چی که وقتی صدای هق هق گریه هامو شنید صدای موزیک را زیاد کرد
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی ۹۳
به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه؛
نه بعضیا که مردمو سیاه میکنن تا خودشونو سیر کنن
.

 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:
ما آدم معمولیا وقتی دلمون میگیره
میریم لب پنجره
با یه لیوان چایی خیره میشیم به دور دستا
احساس آرامش می کنیم
سلامتی ما معمولیا
که نه آرزوی کسی هستیم
و نه آویزون کسی

.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
به سلامتیه درخت که وقتی بهش لگدزدم بجای تلافی شکوفه بارانم کرد

.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی ۹۳
سلامتی اونایی که وقتی دونفری از خیابون رد میشن
همیشه سمت چپ وایمیسن

.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی ب سلامتی
سلامتی اونایی که ساکن طبقه آخر برج معرفتن اما با طبقه همکفی ها می پرن

.
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

سلامتی دختری که عاشق پاهای پیاده عشقش بود چون ماشین نداشت
*
اس ام اس به سلامتی قشنگ و توپ
*
به سلامتى اونایى که دلشون از یکى دیگه گرفته ولى براى اینکه خودشون و آروم کنن میگن به خاطر غروبه
*
اس ام اس به سلامتی قشنگ و توپ
*
سلامتی کسی که تصور نبودنش
تلخ ترین واقعیت زندگی آدمه
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻣﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﻻ ﺩﻭﻻ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
*
اس ام اس به سلامتی روز جدید ۹۳
*
به سلامتی اونی که می دونه اما همییشه ساکت می مونه
*
اس ام اس به سلامتی روز جدید ۹۳
*
به سلامتی دختری که به اولین مرد نامحرمیکه گف دوست دارم و دستاشو گرف شوهرش بود و بس
*
اس ام اس به سلامتی روز جدید ۹۳
*
بسلامتی کسی که تنها رفیق و همدم تنهایهاش
فقط تنهای ش
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:به سلا متی روزی که به عشقم بگم کجایی؟
بگه دارم میام خونه عزیزم


*
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳
*

به سلامتی اونو یارش/منو یادش/اونو فابش/منو فازش


*
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳
*

سلامتیه همه ی اونایی که مدتهاس
کسی بغلشون نکرده
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

سلامتی خدمتگزارها که وقتی در میرفتیم ازروی دیوار بهمون چشمک میزد که راحت باش
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا
*
سلامتی اونایی که اول فکر کردیم ۱رنگن ولی بعد فهمیدیم مداد رنگی ۴۶رنگن
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا
*
سلامتی مادری که پول داروهاشو میزاره واسه خرجیه دو بچه یتیمش واقعا انتظار داری بهشت زیر پاشون نباشه
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

رفاقت معرفت نمیاره این معرفته که رفاقت میاره به سلامتی با معرفتا
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

سلامتی مردانی که هیچوقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنن
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی سلامتی که نبود اینقدر به تنهای و غم فکر نمیکردیم
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی دلامون که واسه آدمایی تنگ میشه که اصلا نمیدونن دل چیه
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی همه مامانایی که اول خودشون ما رو به باباها لو میدن بعدشم میشن بزرگترین مدافع ما
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی پسری که وقتی دید قدش از مادرش بلندتره جلوش خم شد تا مادرش احساس کوچیکی نکنه
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی پسری که پول نداشت با نامزدش بره خرید
ولی هیچ کس دلیل نیومدنشو نفهمید
*
اس ام اس به سلامتی اردیبهشت جدید ۹۳
*

به سلامتی دلم که بارها شکستن اش
ولی هر بار بهم گفت
عزیزم تو دل کسی رو نشکن
تو با همه مهربون باش
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

سلامتی جوراب زنونه چون وقتی که از هم جدا میشن
اونیکه عاشقتره خودشو رو شیر حموم دار میزنه
*
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳ زیبا
*
به سلامتی مردی که وقتی حق باهاشه صداشو کلفت میکنه و کوتاه نمیاد و هر وقتم اشتباه کنه مث یه مرد با همون صدا میگه اشتباه کردم عشقم معذرت میخوام
*
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳ زیبا
*
به سلامتی خودم که نوازشای بابامو به عجقم عسیسم گفتن هر پسری ترجیح میدم
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

سلامتی دختر هجده ساله ای که وقتی جواب آزمایششو دید و فهمید سرطان داره
به خودش گفت تا روز کنکور عالی درس میخونم فقط به خاطر مادرم
*
اس ام اس به سلامتی مادر زیبا جدید ۹۳
*
این بار به سلامتی زنهایی که مادر نیستند
آنهایی که نمی توانند مادر باشند
آنهایی که هرگز مادر نخواهند شد
آنهایی که قبلا مادر بودند ولی فرزندانشان را از دست داده اند
و به سلامتی مادران خفته در خاک
*
اس ام اس به سلامتی مادر زیبا جدید ۹۳
*
به سلامتی مادر
که غذا تو دهنمون گذاشت
و ما اشک تو چشماش گذاشتیم
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:


ب سلامتی اون رفیقی ک ی روز میاد سر خاکم اما نمیتونم جلو پاش پاشم
اما خیالم راحته ک خاک زیر پاشم


*
اس ام اس به سلامتی ۹۳
*

به سلامتی اونایی که هم دل دارن و هم معرفت اما کسی رو ندارن


*
اس ام اس به سلامتی جدید
*

سلامتی پدرم که منو برد نوک قله هول داد که بپرم
گفت پسرم شک نکن تو یه ذره ام
یه روز میرسه که میگی از همه اینا بهترم
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

به سلامتی پسرک معلولی ک حسرت ده دقیقه قدم زدن زیر بارون با عشقشو داره
*
اس ام اس به سلامتی جدید
*
به سلامتی دوستایی که وفاداریشونو زمان ثابت کرده نه زبان
*
اس ام اس به سلامتی ۱۳۹۳
*
سلامتیه اونایی که جای اعتقاد به بهشت و جهنم و اون دنیا به یه کم انسانیت توی این دنیا معتقد هستند
*
اس ام اس به سلامتی ۹۳
*
سلامتی کسانی که تو خاطرمون ابدی هستن ولی تو خاطرشون عددی نیستیم
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

به سلامتی زغال که با همه ی سیاهیش رنگ عوض نمیکنه

*
اس ام اس به سلامتی جدید
*

به سلامتی مورچه که وقتی پاتو میزاری روش صداش در نمیاد


*
اس ام اس به سلامتی ۹۳
*

سلامتی پسر لالی ک عاشق دختره شد اومد ب عشقش اعتراف کنه دختره گفت شرمنده پول خورد ندارم


*
اس ام اس به سلامتی فروردین
*

به سلامتی پیرمردی که وقتی‌ پرسیدن عشق چیست:
گفت :همونی که منو پیر کرد
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:


به سلامتی
اون حس هایی که
نمیشه به اشتراک گذاشت

*
اس ام اس به سلامتی جدید
*
ب سلامتیه بچه ای ک دید دوستاش دارن از مسافرت عید تعریف میکنن نرفت وارد بحث شه فقط زیر لب گفتم خدایا شکرت

*
اس ام اس به سلامتی ۹۳
*
به سلامتیه قشنگترین موسیقی دنیا
یعنی صدای قلب کسی که همه ی زندگیته

*
اس ام اس به سلامتی جدید ۹۳
*
به سلامتی پسری که تیپ و قیافش امروزیه اما غیرتش مال زمان پدرش

*
اس ام اس به سلامتی جدید
*
به سلامتی اس ام اس هایی که فقط ذخیره شدند تو گوشی و هیچوقت هم ارسال نشدند
چون ارسال شدن یا نشدنش بی فایده است
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

معلم موضوع انشا داد:
وقتی بزرگ شدید می خواهید چه کاره شوید؟
کودک سرطانی نوشت:
من بزرگ نخواهم شد
سلامتی همه بیماران
*
اس ام اس به سلامتی جدید
*
به سلامتیه کسی که دست فرمونش خوبه
ولی برای هرکسی لایی نمیکشه
*
اس ام اس به سلامتی ۹۳
*
به سلامتی خودمون که خوبیم
ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

به سلامتی کسی که همیشه آخر اس ام اس هاش اسمشو می نویسه
چون میدونه هیشکی شمارشو Save نکرده
*
اس ام اس به سلامتی
*
ب سلامتی اون پسر عاشقی ک بخاطر عشقش چشاش آسفالتو سوراخ کرد اما تو روح اون دختری ک بهش خیانت کرد و دروغکی گف دوست دارم
*
اس ام اس به سلامتی جدید
*
سلامتی پدری که یک سال به امید نمره خوب بچشونو میفرستن مدرسه ولی آخر سال کارنامشونو گرفتن اون هم با ۸تا مردودی فقط خندید
*
اس ام اس به سلامتی باحال
*
سلامتی نفسی که وقتی صداشو میشنوی
تمام دلتنگیات پایان میگیره
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

به سلامتی روزی که وقتی اسمم اومد همه بگن
چقدر زود رفت
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
.
.
به سلامتی اونی که بوی نبودنش تمام اتاقمو پر کرده
.
.
اس ام اس به سلامتی با مرام
.
.
به سلامتی دختری که حاضره زیر بارون خیس بشه ولی سوار ماشین هیچ پسری نشه
.
.
اس ام اس به سلامتی زیبا
.
.
به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:


به سلامتی اونی که دوستش داریم و دوستمون نداره و اونیکه دوستش نداریم و دوستمون داره
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
.
.
به سلامتی زیبا ترین آهنگ زندگیت یعنی تپش های قلب مادرت که همه زندگیته

.
.
اس ام اس به سلامتی ۹۳
.
.
به سلامتی خودمون که توی پلک زدنامون
یاد کسایی هستیم که بد کردن باهامون
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

اول به سلامتی تو که اومدی امیر اف بی و اونقدر معرفت داری که هر روز سر میزنی
ای درخت پیر از قانون جنگل نترس ریشه میماند تبر بیهوده است
سلامتی هرچی رفیق ریشه داره
.
.
اس ام اس به سلامتی جدید
.
.
داداشم تو شورای مدرسه کاندید شده بعد شعار تبلیغاتیش اینه : مدرسه را مختلط میکنم راضیم ازش به خودم رفته
به سلامتیش
.
.
اس ام اس به سلامتی ۹۳
.
.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﺩ
 

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:


سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه!
چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره…..


اس ام اس به سلامتی ******************************** باحال

سلامتی همه قد بلندایی که دوستای کوتاهشون بهشون میگن
برای ما دعا کنین چون شما به خدا نزدیکترین

اس ام اس به سلامتی ******************************** جدید

به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه…..
هرچی از دهنم درومد بهش گفتم
آخرش فقط گفت : بهتری ؟!
 

بالا