سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

پیامک خداحافظ و جدایی

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,262
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:

پیامک خداحافظ و جدایی


جدایی هزار لیلی و مجنون دارد
جدایی بسی دل پر ز خون دارد
عاشق یک آرزو دارد جدایی
جدایی ولی بسیار عاشق دارد
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

جدایی طعم شیرینی ندارد
ولیکن چاره ای در سر نهان نیست
جدایی آسمان ها گریه دارد
ولی افسوس کان را آسمان نیست
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست
برمن خرده مگیر چراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود می رسد
خدا حافظ
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

خدا حافظ تو ای تنها سلام من
خداحافظ طلوع من غروب من
خداحافظ تو ای محبوب خوب من
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

گفتی خداحافظ
گفتم نمی خواهی مرا؟ باشد نخواه
اما ای کاش می گفتی چرا؟
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

از دست دادمت به راحتی یک نفس
به آسانی یک پلک
سخت ست ولی انگار باید بگویم خداحافظ
ای تمام آن چه دارای ام بودی در این روزگار سخت خداحافظ
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟
هنوز هم نمی توانم آن گونه که بودم باشم
هنوز هم نمی توانم مدت ها بعد از نبودنت انسان دیگری را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم
سخت ست اما خداحافظ
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

خداحافظ همیشه سخت ترین کلمه است برای بازگفتن
بر لب که بیاید دیگر باید رفت !
می روی ؟
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

و من از تو جدا ماندم ولی ای کاش میم ردم
برو دیگر که دل از غم رها کردم
خداحافظ
خداحافظ که دیگر بر نمی گردم
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

باشد میروم
اما چمدانم را با خود نمی برم
روزهای بی تو بودن به اندازه ی کافی سنگین است
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم
نمی دانی چه درد سختی است خلع مقام شدن‏!
پیامک خداحافظی | پیامک خداحافظ و جدایی

متاســـفم برای اینکه نگـــفتم چقـــد وسعت داشت اقیانوس قلبم
وقت نشـــد تشـــکرکنم بابت آرامشی که هنگام حضـــور باتـــو داشتم
متاسفم که گفتم دوســـتت دارم
نمی دانستم جهانـــم چه خالــــــــــــی می شود در گفتن چیزهایی که نباید بگویم !
 

موضوعات مشابه


بالا