سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

شش نکته کلیدی در ثبت برند

fekre bartar

مهمان
عضویت
Aug 2, 2017
ارسال ها
2
امتیاز واکنش
0
امتیاز
1

امتیاز:

1- برندتان را هر ده سال یک بار تمدید کنید.
2- در صورتی که برندتان به لاتین باشد، باید کارت بازرگانی داشته باشید.
3- ثبت برند مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
4- ثبت برند الزامی نیست .
5- پیش از ثبت از برندتان استعلام بگیرید .
6- در انتخاب علامت تجاری و برند دقت به خرج دهید.

منبع: فکر برتر
 

بالا