سؤالی دارید؟

شما می توانید سؤالات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران می توانید اقدام نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

راهنما

در اینجا می توانید در مورد دستورات و گزینه های مختلفی که می توانید در چت استفاده کنید ، بیاموزید.

/find

برای یافتن پیام در چتروم فعلی یا پیام های خصوصی فعلی ، از این دستورالعمل به دنبال برخی از برچسب ها استفاده کنید. برای بازگشت به پیام های فعلی ، از این دستور بدون برچسب ها استفاده کنید.

/giphy

دستور استفاده از تصاویر متحرک سایت giphy.com در چت ها

/help

برای نمایش راهنما از این دستور استفاده کنید.

/leave

برای ترک چتروم فعلی از این دستور به دنبال یک پیام (اختیاری) استفاده کنید.

/me

برای نمایش آن پیام در شخص سوم از این دستورالعمل به دنبال یک پیام کوتاه استفاده کنید.

/nick

برای تنظیم نام مستعار مهمان از این دستور استفاده کنید.

/roll

از این دستور برای چرخاندن تاس استفاده کنید. با اضافه کردن (n) d (n) می توانید چند تاس را برای غلتک انتخاب کنید و چند ضلع وجود داشته باشد که در آن n اول تعداد تاس ها و دسته دوم تعداد طرفین باشد. همچنین می توانید اصلاح کننده ها را مشخص کنید: +n -y

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

بالا پایین