سؤالی دارید؟

شما می توانید سؤالات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران می توانید اقدام نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Usage for hash tag: سعدی

 1. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تا خبر دارم از او بی‌خبر از خویشتنم با وجودش ز من آواز نیاید که منم #سعدی
 2. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  من از این هر دو کمانخانه ابروی تو چشم برنگیرم وگرم چشم بدوزند به تیر #سعدی
 3. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود کاو را به سر کشته هجران گذری بود آن دوست که ما را به ارادت نظری هست با او مگر او را به عنایت نظری بود #سعدی
 4. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را #سعدی
 5. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  شادی به روزگار گدایان کوی دوست بر خاک ره نشسته به امید روی دوست گفتم به گوشه‌ای بنشینم ولی دلم ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست #سعدی
 6. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمیر #سعدی
 7. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر کس ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد #سعدی
 8. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش در صحرای خلوت گوی تنهایی زدم خیمه بر بالای منظوران بالایی زدم خرقه‌پوشان صوامع را دو تایی چاک شد چون من اندر کوی وحدت گوی تنهایی زدم #سعدی
 9. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  گَر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عُقبی چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ نباید... #سعدی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

بالا پایین