Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
MØ$TÄFÄ
پسندها
18

ارسالی‌های نمایه آخرین فعالیت ارسالی‌ها درباره کاربران بازدیدکننده از نمایه شما

 • شبــــــ قـــدر استـــــــــــ و قـــدر آن بدانیـــم

  نمــاز و جــوشــن و قـــرآن بخوانیــم

  به درگاه خـــدا غفـــران و تــوبــه

  به شــرطـــی که ســـر پیمـــان بمانیــم

  بــرای پاکــی نفـــس و سعادتــــــــــــــ

  همیشــه بهـــر خـــود شیطان برانیـــم

  شبـــــ تقـدیر و ثبتـــــــــــ سرنوشتــــــــــ استــــــــ

  دعــا بــر مؤمــن و انســان بــخوانیـــم

  بــرای صیقل روح و روان هـــا

  به دل دریائـــی از ایمــان رســـانیـــم

  بـــرای اوّلیــن مظلــوم عـالـــم

  بســی خــون دل از چشمــان چکانیـــم

  هــزاران لعنتــــــــ و نــفرین بسیـــار

  به قاتل ـهــای مــولامان رسانیـــم

  دراین شبــــــ ـها تومهدی(عج) راصـــدا کــن

  چــو یوسفــــــــــــ غایبــــــ استـــــــ حیـــران چنانیـــم

  دعـــای اوّل وآخـــر ظهـــور استــــــــــ

  کــه بیـش از ایــن درایــن هجـــران نمانیـــم

  ؛مسافر؛ را بگــو ایمــان قـــوی دار

  کــه تا وصلی به ایــن دامـان امــانیـــم







  امشبــــ تمـــام آینه هـــا را صـــدا کنیــــــــــد

  گاه اجابتــــــــــــ استـــــــــ رو بــه ســوی خــدا کنیـــد

  ای دوستان آبـــرودار در نزد حـــق

  درنیمــه شبـــــــــــ قـــدرمـــرا هتــم دعـــا کنیـــد

  التمــاس دعـــا...
  ◀♕ﺍﻭﻧــــﮯ ﮎِ ﺑﺎﯾـــــﺪ ﺑــــﺎﺷﻪ ﺗــــﻮﮮ ※ ﺯﻧــــﺪﮔﯿﻢ※

  ◀ﺧـــــﺪﺍ ﺟـــﻠﻮ ﺍِﺳــﻤـِــﺶ ✔ﺯﺩه

  ◀ﮐــــﺎﺭ ﻣــﻦ ﺍﯾــــﻨﻪ ﮎِ ﺭﻭﯼ ﺑــــﻘﯿﻪ ✘ ﺑــــــﺰﻧﻢ

  ◀ﮎِ ﻣـــﮯ ﺯﻧـــــﻢ♐
  هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن

  دفتری از عمر بر ما گذشت. در تموز تابستان و زمهریر زمستان.

  در خوشی و ناخوشی آنگاه که با تو بودیم و بی تو.

  ای خدای اول و آخر، سالی که گذشت آخرین سالی هست که تا به امروز تجربه کردیم

  و سال پیش رو نو ترین سالی هست که تا به پایان حیاتمان تجربه می کنیم،

  امیدوارم که خداوند پایان این آخرین سال را برای همگان مغفرت و پایانی قرین سعادت قرار دهد.

  و آغازش را در صحت و سلامتی با ایمانی آنچنان استوار که نلرزد بر صفحه ی روزگار.

  خدایا ای دگرگون کننده ی قلبها ای تدبیر کننده ی روز و شب

  ای دگرگون کننده ی احوال حال همگی ما را احسن الحال بگردان.

  سال نو بر تمامی دوستانم مبارک.

  دعاهای مادرانه ی بانوی دو عالم همراهتان باد.

  یاعلی



  دلایل با ارزش بودن زن ب گفته دکتر شریعتی.. زن اگرپرنده آفریده میشد حتما "طاووس"بود اگرحیوان بود حتما "آهو"بود اگرحشره بود حتما "پروانه"بود او انسان آفریده شد تاخواهر ومادر باشد وعشق* زن چنان بزرگ است ک اشرف موجودات خداست تا حدی ک یک گل" او را راضی میکند ویک کلمه او را ب کشتن" میدهد پس ای مردمواظب باش زن ازسمت چـــپ نزدیک ب قلبت ساخته شده تا او را درقلبت جا دهی شگفت انگیز است زن درکودکی درهای برکت را ب روی پدرش میگشاید درجوانی دین شوهرش را کامل میکند وهنگامی ک مادرمیشود بهشت زیر پای اوست قدرش را بدانیم..
  آری از پشت کوه آمده ام...

  چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟!
  برای عشق خیانت کرد
  برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
  ... برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
  وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
  می گویند: از پشت کوه آمده!
  ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم
  و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان
  از دست گرگ ها باشد،
  تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...

بازدیدهای نمایه

1

آخرین بازدیدکنندگان

 1. 1 بازدیدهای نمایه
 2. eLOy
بالا پایین