سوالی دارید؟

شما میتوانید سولات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران میتوانید اقدام نمایید

تقدیم به عشق ابدی اَم...

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

تقـــدیمـ بهـ تنهآ بهآنه ی مَن بَــرآی زندگــــی


حَلقــه ی دست ـهآیمـآن را دوستـــــــ دارم

وَقتـــــی دستَتــــ توی دستــــِ مَـن استـــــ

و

دل توی دلم نیستـــــ...


از وَقتـــی پا تو زندگـــیم گذاشتـــی

همه ی وجـــودَم لبریز از عشقِ تو شـــد

هَـــر لحظـه بـــی تابــــــ تـــر

هر روز عاشـــق تر


تازه زندگــی اَم معنـا گرفتـــــ

من بــی مقــدمه گفتــم...

از شوق دوستــــ داشتنتــــ دیگه دل تو دلم نیس...

مــن تنهاییمو اینجــا ســر می کـــردم

الان دیگه تنهــا نیستــمـ

بــرای با تو بــودن از تمومـِ دلبستگی هـــام گذشتــم...


مـی دونـم که میای و حرفای دلمو می خونی

چون من اینا رو فقط برای تو نوشتم


برای تویی که معنای عشق رو بهم یاد دادی

برای تویی که دوست داشتن رو بهم آموختی

برای تویی که تنهاییم پر از یاد توستـــــ


برای قلبـــِ پاکــــ و مهربونتــــ ...

دوستتــــ دارم همسرِ مهربونم

 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

تـــو را یافتـــمـ از میانِ غُـــربتم...


امّـــا آشناتــر از هَـــر آشنایــی...

مهمانِ قلبَـــم نشـدی بلکه صاحبـــــِ خــانه بــودی...

پاکتـــرین عشق اسمت نهادم اما بالاتر از آنی...

چشمـِ مستتـــــ مُهـــرِ خاموشــــی لبانم شــــد تا به قَلبَــم زمزمه کنـــم آواز عشقتـــ را...

چنـــدی گذشتــــ با تو بودن هَـــر نفس عاشقترین گشتـــم...

به وجـــودِ پُــــر از احساستــــــ با وجــودم دل بستم...

تو شـــاهـــی و مـــن گِـــدای ناز چشمانتـــــــ...

به کوی عشقتـــــ کلبه ای ساختـــم تا مَـــرا مهمان شـــوی...

قـــدم بر چشمانم نهادی

خوش آمدی

تو خود مـــی دانی صاحبــــــ خانـه قلبمـ شــــدی...

تاج سَـــر کـــردم تو را تا بگویــــم:

بالاترینی، بهترینی، مهربانتر از هر مهربانترینی، برایم اوّل و آخرینی...


 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

دوستتــــــ دارمـ” هایتــــــــــ را به کســـی نگــو

نگــهـ دار بـــرای خُـــودَمـ

مَـــن جــآنَــمـ را

بَـــرای شِنیــدنــش

کنــــآر گـــذاشتـــه اَم...
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:


اینجـــا در قلبــــــِ مَـــن حَـــد و مَـــرزی بَـــرای حضورِ تو نیستـــــــ

به مَـن نگـــو کـه چگــونه بی تو زیستن را تمرین کنـمـ

مَگــر ماهــی بیـرون از آبــــ مــی توانــد نَفَس بکشــد

مَگـــر مــی شود هــوا را از زندگیــمـ بـرداری و من زنده بمانــم ؟

بگــو معنــی تمــرین چیستــــــــ ؟

بریدن از چه چیز را تمرین کنم ؟

بریدن از خُــودَم را ؟

مَگــر همیشـه نگفتمـ که تو هــم پاره ای از تـــن منی ؟

از مَـن نپرس که اشکـــ ـهایم را برای چه به پروانه هـا هدیه مـی دهم !؟

همـه مــی دانند که دوری از تو روحــم را می آزارد

تو خود پروانه ـهـا را به من سپردی که میهمان لحظه های بی کسی ام باشند

نگاهتـــــ را از چشمـم برندار مرا از من نگیر ...

هَــوای سَــردِ اینجــا رو دوست ندارمـ

مَــرا عاشقانه در آغــوش بگیر...


 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

خـــوشبختــی مَــن

پیــدا کـــردنِ تــــــــو

از میـــانِ این همــه ضمیــر بــود

 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

میــــــدونی عشــــ♥ــــقم

یکی از مُهِم ترین دلـــ♥ـــخوشی هـــآی مَن

توی زنـــــــدگـــ♥ــی ...

وجــــــــــود تــــــ♥ــــوست ...

من به عشــ♥ــق پاکـــــِ جفتــــمون به هَـــم

ایـــــــــــ♥ـــــــمان دارَم ...
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

چـــه حِــسِ خوبیــه اینکــه تو هستـــیُ

عاشـ♥ـــق تَـــر از خُـــودَم پیشـم نشـستیُ

عــادتـــــ مـــی دی مـنــو

بـه مِهــربونیاتــــ♥ـــ...
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

از ندیـدنـتـــــــ هـــے میـمیــرمــ

بــ ه امـیـد دیـدنـتــــــــــ

هـی

نــو بـ ه نـو زنــده مــــےشــومــ!

 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

آنهایـــی که با چشــ♥ــمـ کمتــر دیده مــــی شونــد ،

در قلبــ♥ـــ بیشتر یاد مــی شـــوند

مثـــلِ “تــ♥ــو” 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:


دوسـتـــ داشتن به حــــــرف نیست ...

به عَـــــــمَله ...

تــــــو ثابــــت کردی عشــ♥ــق ِ من ...

بقیــــــــــه ســــرابی بیش نیستـــــند ...

فقط تــــــو واقعیتــــــی ...

میـــــپرستمت با دل و جــون


 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:


یه وقتایی هستــــــ

عجیبـــــ دلـ♥ـتنگش میشی

مـــی بینـــی فاصله اتــــــــ ازش زیاده

خیلی ازتـــــــ دوره

آنقدر دور که بیشتــــر دلــ♥ــتنگـــش مـــی شی

یه آهنگـــــِ آروم و عاشقونه مــــی ذاری

دستتـــو مـــی ذاری زیر سرتـــــــ

چشماتو مـــی بندی و فقط بهش فکر مـــی کنی

اون آهنگی که مـــی شنوی رو با تمام احساستـــــ زیر لب مــــــی خونی

و با خیالِ اون ســر مـــی کنــی

رویای ِ با هم بودن :

تو

اون

گرمــــی ِ دستاش

و ...

تو وجـــودتـــ حس مـــی کنی آنقـــدر دوسش داری

آنقـــدر دوسش داری که حاضـــری جلـــو همه داد بزنـــی

مـَ ـ ـ ـن

عاشقشـ ـ♥ ـ ـم !

عکسشو میآری

زُل مـــی زنــی تو چشماشــو

اون لحظه ستــــ که


آرامش چشماش مستتـــــ مــــی کنه ...
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

وجــــــود بعضی هــا توی زنــــــدگی

حتــــی تو اوج اعصابـــــ خـــوردی و مشکلاتـــــ

باعثـــــ میشه وقتــــی بهشون فکـــر مــــی کنـــی

لبخــــــــــند روی لبتـــــ بیاد ...


و

دلتـــــ گرم میشـه و با خودتـــــــ میگـــی :

مهـــــــم اینه که اون هستـــــــ ...


بیخیال دنیــــــــــــــا ....
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

بـبـــوس ،

لـمس کن ،

بـخـوابــــــــ ،

ما ســــزاوار بودنیــم ،

ثانیه هـــای مشترکــــــ ،

دردهـــای مشـترکـــــ ،


لیوان مشـترکــــــ ،ایـنـها هـمه نشـانه استـــــــ ،

ما به عشـــ♥ـــق محرمیــــم ...

 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

ادامـــه بـــدهیم عشق بــازیمــان را

هیــچــکس نیست !

جـُــز مـَـن و تــو ...

و خُــدایــی کـــه عــاشق این عشق بــازی ـهای دزدکیستـــــــــ!

این بــار ،شیطــان را گــول خــواهیم زد

آخــــرِ این کوچه بهشتـــــــِ من و توستـــــــ ... 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

دُنیـــا آنقـــدر هَـــم بَــــد نیستــــــــ، گاهــــی یکــــــ نَفـــــر

با نَفَـس هــــایش

با نگاهَــش

با کلامَـــش

با وجــودَش

با بودنَـــش

از این دُنیا برایتــــــ بهشتی می سازد کـه

دیگــــر بــدونِ او، بهشتــــــــِ واقعـــــی را هَــــم نمـــی خواهـــی...


 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:
هَـر چیــــز را هَـــــم

کــه تقصـیـرِ مَــن بینــدازی ،


عاشِــق شـــدنِ مَـن

تقصـیـرِ تُوسـتــــــــ... 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:

همــراه لحظـه هــآی دلتنگیـم ...


همســرم ...

وقتــی خـانهء عشقتــــــ پناهگـاهِ خستگــی ام شــد

اندیشیـدم که الهـهء عشـق، نابـــ تریــن عشـقِ هستـی را نصیبــم کــرده استــــــــ .


عزیزم ...

آهنگـــــِ صدایتــــــــ زیبا تــرین ترانـه زندگیـــــم

نفس هایتـــــ تنها بهانه نفس کشیــدنـَــمـ

و وجودتـــــــــ تنها دلیلِ زنـــده بودنـــم استــــــــــــــــ .

پــس با مَــن بمان تا زنده بمانـَــم.

بــرای چشمانِ مهربانِ تو مـــی نویسم حکایتــــــِ بـــی نهایتـــــــــِ عشــق را

تا بدانــی که محبَّتــــــــ و عشــق را در چشمانِ تو آموختـــم و با تو آغـــاز کردمـ .

به پاکـی چشمانـم قسـم که تا اَبـَد با تو مــی مانـم بی آنکــه دغـدغه فـردا را داشته باشــم.

زیرا مـــی دانم فـردا بیشتر از امروز دوستتـــــــــ خواهــم داشتــــــــــــــ .

دوستتـــــــ دارم ...

با تو جـــرقه هــای عاشق شـــدن، در آتشکــده ی متروکـــــــــــِ قلبَــم شعلـه کشید!

و ترانه هــای عاشقـانه اَم با تو به حقیقتــــــــــــ رسید!

با ياد تو و وجـــودِ گــرمِ توستـــــــــــ که مــــی خواهَــم بمـانَـم.

و تا همیشـه و همیشه در کلبـهء عشقـم میزبانِ نفسهای عاشقـانه اَتـــــ خواهَــم بود!


یکــــــ لحظه با شکستـــنِ قلبــــــــِ مهربانتــــــــــــ، قلبــــــــِ من نیز مـــــــی شکنـــد،

یکــــــ لحظه غَـمِ تو مرا به ماتَـــم مـــی نشانَـــد!

یکــــــ لحظه اشکـــــــ ریختنتـــــــــ،
دِلَـــم را مــــی ســوزانَـــد،

پس هـــرگِــز اشکــــــ نریز کـه یکــــــــ عُمــر مَـــرا گريــان خواهــــي ديـــد!


هیچ گاه طاقتــــ نداشته و نــدارم ببینـم که از لحظه هــآی در کنار مَـــن بودن پریشـانی،

اگــر گاهــی تو را ناخواسـته آزار می دهَــم دستــــــــِ خودم نیستـــــــــ، عاشِقم!

و دِلَـــم نمــی خواهَـــد کـه روزی دوباره تنها شــوم!

اگر تو را با حــرفهایَــم مــی رنجانَــم مَـــرا ببـخش!

مَــن گِــرفتــارِ توأم، طاقتـــــِ بــی تو بودن را نـــدارَم!

اگر یکــــ روز بـــی تو باشــم، این دنيــا برایــم تیره و تار خواهــد بود.

اگر یکــ لحظـه بی محبّتــی ببینَــم، از غَــم و غُـصّـه مــی میــرم

نمی خواهَـــم یکـــــ لحظـه دور از تو باشـــم

وای به آن روزی که یکــــ عُمر بـــی تو باشم!

بی شکـــ آن روز عُـمری باقـــی نخواهـــد مـاند

زیرا در همان لحظه ی رفتنتــــــــــ، دیگــر مَــرا نخواهــی دیــد!

تنها صدایتـــــــ را می خواهـــم تا موسیقـــی سکوتــــــــــِ لحظه هایَـم باشد!


نگاهتـــــــ را مـی خواهَــم تا روشنــی چشــم هـای خسـته ام باشــد!


وجودَتــــ را مـــی خواهَـــم تا گــرمای آغوشـم باشد!

دستهایتــــ را مــــی خواهَــم تا نوازشگــرِ بـــی کســی اشکـــــــ هایَـم باشـد!

و تنها خنده هایتـــ را مـی خواهم تا مرحـمِ کهنه زخــم هــای زندگـــی اَم باشـد!

آری تنها تو را مــی خواهَـــم.

زیر این سقفـــــِ کبـــود

زیر این سلطهء سنگینِ سکوتـــــــ

اگر از تو يادي نكنــم

به خُـــدا می شکنم ...

فقط با تو زیباستــــــــــ این زندگــــی

فقط با تو زیباستـــ لحظه هـای عاشقــی، با تو و تنها در کنارِ تو!

زیباستـــ لحظهء غروبــــــــــِ آفتابـــــــــــــ ، با تو و فقط به ياد تو...

آن لحظه که با تو هستـم، بهترین لحظه زندگی ام استـــ که دلم نمی خواهَــد آن لحظه بگذرد!

دلَــم می خواهَـد آن لحظه که در کنارِ تو هستـم هیچ گاه به پايان نرسـد!

زیباستـــــ این زندگـــی در کنارِ تو ، فقط با عشق تو!

زیباستـــــــــــ لحظه ای که در زیر باران قـــدم می زنَـم، با تو!

این زندگــی زیباتــر از گذشته مـــی گذرد چــون با تو و عاشــقِ تو هستَــم!

این لحظه ها عاشقانه تر از همیشه مـــی گذرد ، چون با تو و به يادِ تو هستم!


خوشبختـــ است این قلبــــــــِ عاشقِ من، چون تنها تو را دوستــــــــــ دارد!

تنها تو را و فقط تو را...

با تو مــی مـانَـد، عاشقانه می مانَـد و هیچ گاه تو را تنها نمی گــذارد!

می گویم دوستتــــــــ دارم چون
لایقِ این دوستــــ داشتنــــــــی

فقط تو لایقِ این عشقِ بي بايان مني!

می گویم با تو می مانَـم، عاشقتــر از همیشه، فقط با تو!

چون تنها تو سرپناهِ این قلبــــــــِ عاشقِ منی!

عشقِ
من و تو ، ماندگار است، تا اَبَــد، برای همیشه، فقط با هــم و تنها در کنارِ هَــم!

زیباست کلامِ عشق ، شیرین استــــــ لحظه های با تو بودن


فقط با تو و با آن قلبــــــــــِ مهربانِ تو!

عشقِ من و تو ،برای همیشه در خاطره هـا و يادهـا می مانَـد، یکـــــــ عشقِ ابدی و بی پايان!

لبخندِ عِشق همیشه بر لبانِ من جاریستـــــــــــــ

فقط با تو و به عشقِ تو!

حتّــي غرورم تـو را جور دیگـــری دوستــــــــــــ دارد!

به تو که می رســد بی صــدا می شکنــــد!

برای تو مــی نویســم چون مــی دانم مثل منــی، هم صــدا با مَــن، و همنشینِ با من!

برای تو می نویســم که عاشقتـرینــی!

حوالــی این ساعتـــــ های بارانــی جايــی برای رفتن نــدارم غیر از آغـوشِ تو!

مــی اندیشم به نگاهتـــــــــــ! که تمامـی جان و روانـَم را به ترنـّم و تمنـّا وا مـــی دارد!

مــی اندیشم به انگشتانتــــــ! که بی پرده ساز عشقِ مرا در تمامــی پرده هــا می نوازد!

و اکنـــون مــی اندیشم به دستانتــــــــــ! که چه سبکـــــ و آشنا، با راه و رمـــز های عشق


آرام و داغ و تـُنـــد، چون شرابـــــــ و گِـــردباد و سیلابـــــــــــــ، مَــرا در بر مـــی گیرد و غم هایـــم را مــی تکانَــد...

دوستتــــــــ دارَم هَمســرِ نازنینَمـ...

3>
 

eLOy

مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 21, 2013
ارسال ها
4,962
امتیاز واکنش
7,775
امتیاز
113
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
دل نوشته
از صدای سخن عشق نـدیـدم خوشتــر یادگاری که در این گنبد دوار بمانـد
بهترین اخلاقم
متواضع بودن
مدل گوشی
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
برند گوشی
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه
جنسیت
نوع آنتی ویروس
ماه تولد

امتیاز:


فَـــرض کــن در آغوشتــــــــــ مــی مُــردَم

و مَــرا همـانجــا دفــن مــی کـــردی

چــه دلپذیــــــر اگـــر

فشـــارِ قَـبـــر را بیشتـــر کنـــــــــی!

 
بالا پایین