سوالی دارید؟

شما میتوانید سولات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران میتوانید اقدام نمایید

کاریابی خوب سراغ دارید؟

shokuh

کاربر انجمن
عضویت
Apr 12, 2020
ارسال ها
3
امتیاز واکنش
0
امتیاز
1

امتیاز:

شما تجربه ای از پیدا کردن کار در کاریابی دارید؟ واقعا تاثیر داره؟
 
بالا پایین