Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

قصه کودکانه و تاثیر آن در زندگی کودکان تا بزرگسالی

اطلاعات موضوع

Kategori Adı مطالب آموزشی
Konu Başlığı قصه کودکانه و تاثیر آن در زندگی کودکان تا بزرگسالی
نویسنده موضوع niniweb
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
اولین پسند ارسالی
Son Mesaj Yazan niniweb

niniweb

کاربر انجمن
تاریخ ثبت‌نام
May 3, 2021
ارسالی‌ها
41
پسندها
0
امتیازها
6

اعتبار :

همه کودکان از شنیدن یک قصه کودکانه زیبا لذت می برند و خوشحال می شوند. قصه کودکانه پیام ها و ازش هایی را برای مخاطب کودک منتقل می کند که در فرآیند اجتماعی شدن کودکان و رشد ذهنی آنها موثر است. چیزی که قصه کودکانه را برای کودکان جذاب و دلنشین می کند، انتقال پیام ها به صورت غیرمستقیم است. آموزش، ارائه الگوی رفتاری و هرآنچه که در قصه کودکانه وجود دارد و باعث یادگیری کودک می شود همگی به صورت غیرمستقیم است. این اثرگذاری غیرمستقیم مهم ترین دلیلی است که قصه کودکانه را در میان ابزارهای آموزشی برتر کرده است.

کاهش ترس و اضطراب کودکان با قصه کودکانه​

گفته شد که پیام ها در قصه کودکانه به صورت غیرمستقیم به کودک داده می شود. یکی از این پیام ها می تواند مقابله با ترس باشد. ترس در کودکان می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و متناسب با ترسی که در کودکان وجود دارد می توان یک قصه کودکانه مناسب را انتخاب و در اختیار کودک گذاشت. ترس و اضطراب یک بخش طبیعی ازروند رشد فکری و عاطفی کودک است که با یافتن منشاء آن به راحتی قابل رفع می باشد. قصه کودکانه یکی از روش هایی است که در این راه می تواند به والدین کمک زیادی کند.

ارائه الگو مثبت در مقابله با ترس به وسیله قصه کودکانه​

کودکان الگوپذیری بالایی دارند. اولین کسانی که در الگوپذیری کودکان موثر هستند، پدرومادر هستند. مقابله والدین با عامل ترس، باعث می شود که کودکان آنها را ببینند و الگوبرداری کنند. اگر والدین خود اضطراب و ترس داشته باشند نمی توانند از کوکان خود توقع داشته باشند که نترسند و یا مضطرب نباشند. البته ترس و اضطراب در تمام آدمها وجود دارد و انتظارغیرواقعی است که انسانی را بدون آنها تصور کنیم. اما نحوه برخورد و مواجه شدن با ترس و اضطراب ملاک است. قصه کودکانه نیز شخصیت هایی دارد که همانند پدرومادر و یا کودکان می ترسد و یا مضطرب می شود. شاید در قصه کودکانه بهتر بتوانیم مقابله با ترس را به کودکان یاد دهیم. قهرمانان قصه کودکانه، داستانی از پیش آماده دارند که در آن عامل ترس و اضطراب مشخص است و راه مواجه شدن با آن نیز مشخص شده است.

تشویق و ترغیب به شجاعت در قصه کودکانه​

کودکان عاشق انسان های شجاع و قوی هستند. در قصه کودکانه نیز قهرمانان اصلی داستان همیشه شجاع هستند و قوی. علاقه کودکان به قصه کودکانه به دلیل همین شخصیت هایی است که شجاعانه با ترس روبرو می شوند. در قصه کودکانه انسان های پیروز و دوست داشتنی هم شجاع هستند. به همین دلیل یکی از روش هایی که می توان با آن کودکان را از ترس و اضطراب دورنمود شخصیت های قصه کودکانه است.

قصه کودکانه خوابی راحت برای کودکان به همراه دارند​

قصه کودکانه در بیشتر مواقع قبل از خواب کودکان خوانده می شود. کودکان همزمان که قصه کودکانه می شنوند و یا می خوانند به خواب می روند. از این رو قصه کودکانه ابزار خوبی برای به خواب رفتن کودکان است. قصه کودکانه می تواند کودکان را برای خواب نیز آماده کند. یعنی قبل از آنکه بخوابند، برای آنها قصه بخوانیم و ذهن آن را از حوادث روز و عوامل استرس زا خالی کنیم. فراموش نکنیم که بخشی از ترس و اضطراب کودکان به دلیل تنهایی است که خواب را از چشمان آنها می گیرد. به همین دلیل می توانیم با خواندن قصه کودکانه، در کنار آنها باشیم تا به خواب بروند.

قصه های کودکانه وولک برای تنهایی کودکان دوستان خوبی هستند که می توانید با خواندن آنها کودکتان را ازترس و اضطراب کودکانه دور کنید.
 
بالا پایین