Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Usage for hash tag: حافظ

 1. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یاد باد ان صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سِر عشق و ذکر حلقه ی عشاق بود #حافظ
 2. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد #حافظ
 3. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش #حافظ
 4. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ی ما پیدا بود #حافظ
 5. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تو باخدای خود انداز کارو دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند #حافظ
 6. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تنـــت بــه نــاز طبـــیـبان نیازمـند مباد وجــود نـازکــت آزرده گـزنـد مباد #حافظ
 7. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود #حافظ
 8. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم #حافظ
 9. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  درکوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تونمی پسندی تغییر ده قضا را #حافظ
 10. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است بازآیی #حافظ
 11. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش می آمد و رخساره برافروخته بود تاکجا باز دل غمزده ای سوخته بود #حافظ
 12. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  ترسم که اشک در غگ ما پرده در شود وین راز سر به مُهر به عالم ثمَرشود #حافظ
 13. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که درین گنبد دوار بماند #حافظ
 14. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند #حافظ
 15. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم #حافظ
 16. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  الا ای یوسف مصری ، که کردت سلطنت مغرور پدر رو بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی #حافظ
 17. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا #حافظ
 18. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور #حافظ
 19. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد درین دیر خراب آبادم #حافظ
 20. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر ان ظلمت شب آب حیانم دادند #حافظ
 21. Elham

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یکی از عقل می لافد، یکی تامات می بافد بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم #حافظ
 22. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در مسجد و میخانه خیالت اگر آید محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم #حافظ
 23. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم #حافظ
 24. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم #حافظ
 25. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دیدن روی تو را دیده جان بین بایَد وین کُجا مرتبه چشم جهان بین مَن است... تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است #حافظ
 26. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  ‌ بگشا بند قبا تا بگشاید دل من...! #حافظ
 27. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید... #حافظ
 28. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  تو نباشی دلِ ما را، ثَمری نیست که نیست...! #حافظ #دلبر_پائیزی
 29. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  سخن غیر مگو با من معشوقه پرست کز وی و جام می‌ام نیست به کس پروایی 👤 #حافظ
 30. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند #حافظ (شبِ شما هم بخیر :rose: 🍃)
 31. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یاری اندر کس نمی‌ بینیم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد #حافظ
 32. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود #حافظ
 33. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد #حافظ
 34. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند #حافظ
 35. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد #حافظ
 36. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد #حافظ
 37. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور #حافظ
 38. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  ‌ اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رسد... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود... 👤 #حافظ
 39. eLOy

  ♥ ♥ ♥ دلتنگ که باشی ♥ ♥ ♥

  ای که در کوچهء معشوقهء ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش #حافظ
 40. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم #حافظ
بالا پایین