Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Usage for hash tag: حافظ

 1. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید... #حافظ
 2. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  تو نباشی دلِ ما را، ثَمری نیست که نیست...! #حافظ #دلبر_پائیزی
 3. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  سخن غیر مگو با من معشوقه پرست کز وی و جام می‌ام نیست به کس پروایی 👤 #حافظ
 4. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند #حافظ (شبِ شما هم بخیر :rose: 🍃)
 5. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یاری اندر کس نمی‌ بینیم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد #حافظ
 6. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من وز دل من آن نرود #حافظ
 7. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد #حافظ
 8. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند #حافظ
 9. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد #حافظ
 10. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد #حافظ
 11. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور #حافظ
 12. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  ‌ اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رسد... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود... 👤 #حافظ
 13. eLOy

  ♥ ♥ ♥ دلتنگ که باشی ♥ ♥ ♥

  ای که در کوچهء معشوقهء ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش #حافظ
 14. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم #حافظ
بالا پایین