Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
M.G.Captain
پسندها
9

ارسالی‌های نمایه آخرین فعالیت ارسالی‌ها درباره کاربران بازدیدکننده از نمایه شما

 • چه عجببببببببب بعد چند سال یادی از ما کردی
  خوش اومدی کامی  ثانیه ها، روزها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند…
  به یادتم.... :016:
  • Like
  واکنش‌ها[ی پسندها]: eLOy
  سلام کامران جان خوبی؟ دلتنگت هستم و به یادتم
  مواظب خودت و خوبیات باش بهترین ها رو برات آرزو دارم
  • Like
  واکنش‌ها[ی پسندها]: eLOy
  سلام داداش مهربون خواهش میکنم وظیفم است اونم داداش های قدیمی هرچند داداش قدیم و جدید نداره همه برای ما عزیزند .


  شبــــــ قـــدر استـــــــــــ و قـــدر آن بدانیـــم

  نمــاز و جــوشــن و قـــرآن بخوانیــم

  به درگاه خـــدا غفـــران و تــوبــه

  به شــرطـــی که ســـر پیمـــان بمانیــم

  بــرای پاکــی نفـــس و سعادتــــــــــــــ

  همیشــه بهـــر خـــود شیطان برانیـــم

  شبـــــ تقـدیر و ثبتـــــــــــ سرنوشتــــــــــ استــــــــ

  دعــا بــر مؤمــن و انســان بــخوانیـــم

  بــرای صیقل روح و روان هـــا

  به دل دریائـــی از ایمــان رســـانیـــم

  بـــرای اوّلیــن مظلــوم عـالـــم

  بســی خــون دل از چشمــان چکانیـــم

  هــزاران لعنتــــــــ و نــفرین بسیـــار

  به قاتل ـهــای مــولامان رسانیـــم

  دراین شبــــــ ـها تومهدی(عج) راصـــدا کــن

  چــو یوسفــــــــــــ غایبــــــ استـــــــ حیـــران چنانیـــم

  دعـــای اوّل وآخـــر ظهـــور استــــــــــ

  کــه بیـش از ایــن درایــن هجـــران نمانیـــم

  ؛مسافر؛ را بگــو ایمــان قـــوی دار

  کــه تا وصلی به ایــن دامـان امــانیـــم  امشبــــ تمـــام آینه هـــا را صـــدا کنیــــــــــد

  گاه اجابتــــــــــــ استـــــــــ رو بــه ســوی خــدا کنیـــد

  ای دوستان آبـــرودار در نزد حـــق

  درنیمــه شبـــــــــــ قـــدرمـــرا هتــم دعـــا کنیـــد

  التمــاس دعـــا...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...

بازدیدهای نمایه

4

آخرین بازدیدکنندگان

 1. 4 بازدیدهای نمایه
 2. eLOy
بالا پایین