Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

قصه صوتی با صدای مادر را چقدر دوست دارید؟

اطلاعات موضوع

Kategori Adı داستان و حکایت
Konu Başlığı قصه صوتی با صدای مادر را چقدر دوست دارید؟
نویسنده موضوع niniweb
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
اولین پسند ارسالی
Son Mesaj Yazan niniweb

niniweb

کاربر انجمن
تاریخ ثبت‌نام
May 3, 2021
ارسالی‌ها
74
پسندها
4
امتیازها
8

اعتبار :

بدون شک بدون تعلل پاسخ به این پرسش این خواهد بود که قصه صوتی با صدای مادر بهترین قصه ای می تواند باشد که دوست داریم آن را بشنویم. قصه صوتی با صدای هرقصه گویی دلنشین است اما صدای مادر آن را دلنشین تر می کند. صدای مادربه طورغیرمستقیم احساس درد را کاهش می‌دهد. قصه صوتی خود یکی ازروش هایی است که اضطراب و درد را کم می کند و حال آنکه وقتی قصه صوتی با صدای مادر خوانده می شود مسکنی قوی می شود. تاثیر قصه صوتی در تسکین درد ممکن است صرفاً به دلیل عوامل روان‌شناختی مانند آرام شدن یا حواس‌پرتی با موسیقی باشد اما در خصوص صدای مادر به رابطه عاطفی و احساسی میان مادر و فرزند است که در قصه صوتی با صدای مادرتجلی می یابد.

جنین می تواند قصه صوتی بیرون از رحم را بشنود

جنین یک موجود کاملاً شنوا نیست که هر صدایی در بیرون رحم را بشنود و به آن عکس العمل نشان دهد. بیشترین عکس العمل جنین به صداهای آشنا همچون صدای مادراست. وقتی یک قصه صوتی برای جنین داخل رحم گذاشته می شود او آن صدا را می شنود و بعد از آنکه به دنیا آمد آن قصه صوتی را می تواند از میان دیگر قصه صوتی تشخیص دهد. جالب است که بدانید جنین با شنیدن قصه صوتی می تواند احسسات را نیز درک کند و به آن واکنش نشان دهد.

قصه صوتی با صدای مادر در دوران جنینی هم اثرگذار است

کودکان صدای مادررا از دوران جنینی نیز احساس می کنند و می شناسند. بسیاری بر این باورند که کودک در رحم مادر در یک مکان ساکت و آرام است در حالی که جنین می تواند انواع صداهای موجود در بدن مادر که دراندام های او ایجاد می شود را بشنود. همچنین صداهایی که بیرون از رحم مادر وجود دارد توسط جنین شنیده می شود. اگر مادر یک قصه صوتی گوش دهد جنین نیز آن را می شنود و با لگدزدن به آن واکنش نشان می دهد. اگر قصه صوتی با صدای مادر خوانده شود جنین این توانایی را دارد که آن را تشخیص دهد و همانند آن است که مادر با جنین خود در حال صحبت کردن است.

آیا خواندن قصه برای جنین با صدای پدرهم اثرگذاراست؟

جنین در رحم مادر است و بیشترین ارتباط را با مادر دارد. مادر بیش از پدرهمراه جنین است و بیشترین صدایی که او می شنود صدای مادر است و برای همین با صدای مادر آشناست. پدر با آنکه کمتر زمانی را با جنین همراه است اما می تواند خود را به او نزدیک کند. قصه خواندن پدر برای جنین یکی از روش هایی است که جنین را با پدرو صدای او آشنا می کند. قصه خوانی پدر باعث می شود که جنین پس از تولد با صدای پدر نیز آرام بگیرد و این کمکی به مادر برای آرام کردن گریه های شبانه کودک می شود.

قصه صوتی چگونه برای کودک خوانده شود؟

قصه صوتی می تواند با صدای مادر برای کودک خوانده شود. همانطور که گفته شد جنین صدای مادر را می شناسد. کودک نیز با قصه صوتی که مادرقبل از تولد برای او خوانده است آشناتر است به همین دلیل آرام شدن کودک با قصه صوتی که قبلاً شنیده است آسان تر است. یکی از کاربردهای قصه دادن آرامش به کودک و به خواب رفتن اوست. بنابراین اگر قصه صوتی با صدای مادر برای او خوانده شود آرامشی مضاعف به کودک داده می شود. مادر می تواند همراه با قصه صوتی، قصه را برای کودک بازخوانی کند و یا آنکه خود قصه صوتی را گوش دهد و سپس برای کودک بخواند. در بیشتر موارد بهترین روش خواندن قصه توسط مادر و ضبط صداست. صدای مادر ضربان قلب کودک را منظم می کند و تکرار قصه صوتی با صدای مادر حس همیشه بودن مادررا در کودک ایجاد می کند.
 
بالا پایین