Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

سخنانی کوتاه و پرمحتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام (2)

  • نویسنده موضوع eLOy
  • تاریخ شروع
  • Tagged users هیچ

اطلاعات موضوع

Kategori Adı امام حسن مجتبی (ع)
Konu Başlığı سخنانی کوتاه و پرمحتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام (2)
نویسنده موضوع eLOy
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
اولین پسند ارسالی
Son Mesaj Yazan eLOy

eLOy

مدیر کل انجمن
تاریخ ثبت‌نام
Jun 21, 2013
ارسالی‌ها
8,742
پسندها
14,848
امتیازها
113
سن
41
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
ماه تولد

اعتبار :

سخنانی کوتاه و پرمحتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام (2)


51. هنگامى كه مستحبات به واجبات ضرر برسانند ، آنها را ترك كنيد.

(تحف العقول ، ص 236)

-----------------------------------------

52.سه چيز مردم را هلاك مىكند : تكبر ، حرص و حسد . چون تكبر دين انسان را از بين مى برد و شيطان هم به واسطه تكبر ملعون و منفور شد ، و حرص دشمن نفس انسان است و حضرت آدم به سبب حرص از بهشت رانده شد ، و حسد راهبر بدى و بدبختى است و به سبب حسد قابيل برادرش هابيل را كشت .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

53. علم و دانش خود را به مردم ياد بده و علم ديگران را ياد بگير تا بدين وسيله هم علم خود را محكم و استوار كنى و هم آنچه نمى دانى بياموزى .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

54. فقط به ديدار كسى برو كه يا به عطا و بخشش او اميدوار باشى و از قدرت او بترسى ، يا از علم او استفاده كنى ، يا به بركت دعاى او اميدوار باشى ، و يا از خويشان تو باشد.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

55. ظالمى شبيه تر از حسود به مظلوم نديده ام .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

56.آنچه از امور دنيوى را كه طلب كردى ولى به دست نياوردى ، فراموش كن .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

57. هر كس را كه خداوند توفيق دعا كردن بدهد ، باب اجابت را برايش باز مى كند و هر كس را كه توفيق طاعت و عبادت دهد ، باب قبول را برايش باز مى كند و هر كس را كه توفيق شكرگزارى دهد ، باب افزايش نعمتها را برايش باز مى كند.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

58. به امام مجتبى - عليه السلام - عرض شد : اى پسر پيامبر خدا در چه حالى هستى ؟

فرمود : خدايى دارم كه بر من مسلط است ، و آتش جهنم در پيش روى من است ، و مرگ مرا مى خواند ، و حساب آخرت مرا احاطه كرده است ، و در قيد و بند اعمالم هستم ، نمىتوانم آنچه را كه دوست دارم به دست آورم و آنچه را دوست ندارم از خود دور كنم چون انجام امور به دست ديگرى است.

اگر بخواهد ، مرا عذاب مى كند و اگر بخواهد ، مرا مى بخشد. پس كدام فقير و محتاجى است كه محتاج تر از من باشد ؟
(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

59. وعده دادن آفت كرم و بخشش است ، و چاره آن انجام و اتمام بخشش است .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

60.براى مجازات در خطاها و لغزشها عجله نكن ، و بين خطا و مجازات براى عذرخواهى فرصتى باقى بگذار.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

61. مصيبتها و ناملايمات كليدهاى پاداش و ثواب هستند.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

62.نعمت ، امتحان و آزمايش الهى است. پس اگر شكر كردى ، نعمت است و اگر ناسپاسى كردى ، به غضب و خشم الهى تبديل مى شود.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

63. از بهره زبانت همان مقدار براى تو كفايت مى كند كه راه هدايتت را از گمراهى روشن كند.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 114)

-----------------------------------------

64.از تفكر و تعقل غافل نشويد ، زيرا تفكر حيات بخش قلب آگاه و كليد درهاى حكمت است.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115)

-----------------------------------------

65.اى پسر آدم، از زمانى كه از مادر زاييده شدى مشغول نابود كردن عمر خود بوده اى ، پس از باقى مانده عمر خود براى آينده ( عالم آخرت ) ذخيره كن ، به درستى كه مؤمن از اين دنيا زاد و توشه برمى گيرد و كافر خوشگذارنى مى كند.

و بعد اين آيه را تلاوت فرمودند: " و زاد و توشه برگيريد ، به درستى كه بهترين توشه تقوى است ".

(كشف الغمه ، ج 1 ، ص 572)

-----------------------------------------

66.آماده سفر آخرت شو و قبل از فرارسيدن مرگ زاد و توشه خود را فراهم كن ، و بدان كه تو در حالى دنيا را مى طلبى كه مرگ ، تو را مى طلبد ، و امروز غم و اندوه فردا را نداشته باش ، و بدان كه هر چه از مال دنيا بيشتر از غذا و خوراك خود به دست آوردى در حقيقت آن را براى ديگران ذخيره كرده اى ، و بدان كه اموال حلال دنيا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و اموال حرام دنيا عقاب و مجازات دارد و در اموال شبه ناك و مشكوك سرزنش هست.

پس دنيا را مانند مردارى فرض كن و آن مقدار از آن برگير كه تو را كفايت كند ، پس اگر حلال باشد تو زهد ورزيده اى و اگر حرام باشد گناهى مرتكب نشده اى چون به مقدار اضطرار و ناچارى استفاده كرده اى آنچنان كه از مردار به هنگام ناچارى استفاده مى شود ، و اگر در آن عتاب و سرزنش باشد ، سرزنشى كم و آسان خواهد بود.

(بحار الانوار ، ج ، 44 ، ص 139)

-----------------------------------------

67.براى دنيايت آنچنان رفتار كن كه گويا براى هميشه زنده اى ، و براى آخرتت چنان رفتار كن كه گويا فردا خواهى مرد.
(بحار الانوار ، ج ، 44 ، ص 139)

-----------------------------------------

68. اگر به خاطر نيازى مجبور شدى با مردى دوست و همنشين شوى ، پس با كسى دوست شو كه وقتى با او همنشينى مى كنى ، موجب زينت تو باشد و هنگامى كه به او خدمتى كردى ، از تو حمايت كند و هنگامى كه از او در خواست كمك كردى ، تو را يارى كند و اگر سخنى گفتى ، سخن تو را تصديق كند و اگر حمله كردى ، هجوم تو را قوت بخشد و اگر چيزى طلب كردى ، تو را يارى كند و اگر نقصى از تو آشكار شد ، آن را بپوشاند و اگر نيكى از تو ديد ، آن را به حساب آورد.

(بحار الانوار ، ج 44 ، ص 139)

-----------------------------------------

69.هر كس قرآن بخواند ، يك دعاى مستجاب براى او مى باشد كه يا فورا اجابت مى شود و يا با تأخير.

(بحار الانوار ، ج 92 ، ص 204)

-----------------------------------------


70. امام حسن ( ع ) : پيامبر خدا فرموده است : هر كس آية الكرسى را بعد از نماز واجب بخواند ، تا نماز بعد در پناه و حفاطت خداست.

(مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج 10 ، ص 102)

-----------------------------------------

71. هر روزه دارى هنگام افطار يك دعاى اجابت شده دارد . پس در اولين لقمه افطار بگو : به نام خدا ، اى خدايى كه آمرزش تو فراگير و وسيع است ، مرا ببخش.

(اقبال الاعمال ، ص 116)

-----------------------------------------

72.امام حسن ( ع ) : پيامبر خدا فرموده است : كسى كه بعد از خواندن نماز صبح در همان محل بنشيند و مشغول ذكر خدا شود تا خورشيد طلوع كند ، براى او پرده و مانعى از آتش عذاب الهى خواهد بود.

(تيسير المطالب ، ص 350)

-----------------------------------------

73.به درستى كه هر كس طالب عبادت باشد ، خود را براى آن آراسته و پاك مى كند.

(تحف العقول ، ص 236)

-----------------------------------------


74.سزاوار مرد روزه دار اين است كه ريشش را رنگ كرده و لباسش را خوشبو كند ، و سزاوار زن روزه دار اين است كه موى سرش را شانه كرده و لباسش را خوشبو كند.

(الخصال ، ص 61)

-----------------------------------------

75. از پدرم شنيدم كه پيامبر خدا فرموده است : هر كس در قضاى حاجت برادر دينى خود كوشش كند ، مانند اين است كه نه هزار سال خدا را عبادت كرده باشد در حالى كه روزها روزه و شبها مشغول عبادت باشد.

(الفقيه ، ج 2 ، ص 189)

-----------------------------------------

76. زكات دادن هرگز موجب كم شدن مال نمى شود.

(دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 246 - 264)

-----------------------------------------


77.از پروردگارم شرم مى كنم از اينكه ملاقات كنم او را و حال آنكه من پياده به زيارت خانه او نرفته باشم.

(حلية الاولياء ، ج 2 ، ص 37)

-----------------------------------------

78. به حضرت عرض شد چرا شما هرگز نيازمندى را نااميد بر نمى گردانيد، اگر چه سوار بر شتر باشيد ؟ فرمود : خود من هم محتاج و نيازمند درگاه خداوند هستم و دوست دارم كه خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم در حالى كه نيازمند هستم ، نيازمندان را نااميد كنم.

عادت خداوند اين است كه نعمتهايش را بر من ارزانى بدارد و عادت من هم اين است كه نعمتهايش را به بندگانش عطا كنم ، و مى ترسم كه اگر از اين عادت خود دست بردارم خداوند هم دست از عادت خود بردارد .

(نور الابصار ، ص 123 - كنز المدفون ، ص 434)

-----------------------------------------

79. وقتى يكى از شما دوستش را ملاقات مى كند ، بايد جاى نور در پيشانى او را ببوسد.

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 110)

-----------------------------------------

80. آنكس كه مرگش فرا رسيده ، مهلت مى طلبد تا گذشته را جبران كند و آنكس كه مرگش فرا نرسيده و براى عمل صالح فرصت دارد ، امروز و فردا مى كند.

(تحف العقول ، ص 236)

-----------------------------------------

81.اى كسانى كه اهل خوشگذرانى و لذات دنيا هستيد ، بدانيد كه اين لذات باقى ماندنى نيست ، و مغرور شدن به سايه اى كه زوال پذير است ، حماقت است.

(اعلام الدين ، ص 241)

-----------------------------------------

82. بيشترين عفو و بخشش كريم وقتى است كه خطاكار نتواند براى خطاى خود عذرى بياورد.

(اعلام الدين ، ص 297)

-----------------------------------------

83. كسى كه خدا را بشناسد ، او را دوست مى دارد و كسى كه دنيا را بشناسد ، در آن زهد مى ورزد . و شخص مؤمن عمل لهو و بيهوده انجام نمى دهد مگر وقتى كه غافل مى شود ، و هنگامى كه متوجه كار بيهوده خود شد ، محزون مى گردد.

(تنبيه الخواطر و نزهة النواطر ( مجموعه ورام ) ، ج 1 ، ص 52)

-----------------------------------------

84. كسى كه بندگى خدا كند ، خداوند همه چيز را بنده او مى كند.

(تنبيه الخواطر و نزهة النواطر ( مجموعه ورام ) ، ج 2 ، ص 108)

-----------------------------------------

85. كسى كه كارهاى نيك خود را مى شمارد ، احسان و كرامتش را از بين مى برد .

(بحار الانوار ، ج 74 ، ص 417)

-----------------------------------------


86.از آن حضرت در باره سكوت سؤال شد ، فرمود : سكوت پرده نادانى و زينت آبرو و عزت است و كسى كه سكوت مى كند راحت و آسوده ، و همنشين او در امان است .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111)

-----------------------------------------

87. مردى از امام حسن ( ع ) درخواست راهنمايى كرد . امام ( ع ) به او فرمودند :مرا ستايش نكن كه نسبت به خودم از شما آشناترم ، و دروغگو هم نشمار كه نظر دروغگو بى ارزش است ، و نزد من غيبت هيچ كس را نكن .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 109)

-----------------------------------------

88. اى پسر آدم از اعمال حرام دورى كن تا شخص عابدى باشى ، و به آنچه خداوند روزى تو كرده خوشنود و راضى باش تا بى نياز باشى ، و حق همسايگى را در باره همسايه ات مراعات كن تا مسلمان باشى ، و آنچنان با مردم رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار شود تا شخص عادلى باشى .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 112)

-----------------------------------------


89. از آن حضرت سؤال شد زندگى چه كسى از همه بهتر است ؟ فرمود : كسى كه مردم را در زندگى خود شريك كند.

(تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 215)

-----------------------------------------

90. دست نيافتن به نيازمنديها بهتر از درخواست آن از نااهلان است .

(تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 215)

-----------------------------------------

91. بداخلاقى بدتر از بلا و مصيبت است .

(تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 215)

-----------------------------------------

92. اى اهل كوفه بدانيد كه صبر و شكيبايى زينت است ، و وفاى* به* عهد جوانمردى* است* ، و عجله* و شتابزدگى* كم خردى است ، و كم خردى ضعف است ، و همنشينى با فرومايگان* موجب* ننگ* و رسوايى* است* ، و رفت* و آمد با هرزگان و گناهكاران موجب شك و بدگمانى است.

(ترجمة الامام الحسن ، ص 167)

----------------------------------------

93.ما تجربه كرديم و تجربه كنندگان نيز تجربه كردند ، ولى چيزى مفيدتر از وجود صبر و پرضررتر از نبود صبر نديديم . با صبر همه امور اصلاح مى شود و چيزى جاى آن را نمى گيرد .

(شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 1 ، ص 319)

-----------------------------------------

94. هيچ حقى كه باطلى در آن نباشد مانند مرگ نديدم كه شبيه تر باشد به باطلى كه حقى در آن نيست.

(شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 18 ، ص 311)

-----------------------------------------

95. امام حسن مجتبى - عليه السلام - به هنگام ورود به مسجد سر را به طرف آسمان بلند مى كرد و مى فرمود : پروردگارا ! مهمان تو جلو درب خانه ات ايستاده است.

اى نيكوكار ! بنده گناهكار و بدرفتار به درگاهت شتافته ، از زشتى هايى كه مرتكب شده به خاطر زيبايى هايى كه در نزد توست درگذر ، اى بخشنده و كريم .

(بحار الانوار ، ج 43 ، ص 339 )

-----------------------------------------

96. دوازده چيز از آداب غذا خوردن بوده و بر هر مسلمانى لازم است كه از آنها اطلاع داشته باشد ، چهار چيز آن واجب ، و چهار چيز ديگر سنت ، و چهار مورد باقى مانده از ادب و اخلاق است . اما چهار امر لازم : شناسايى منعم ، خشنود بودن به آنچه روزى گرديده ، نام خدا را بر زبان جارى كردن و شكرگزارى در برابر نعمتى كه عطا شده است .

و چهار امرى كه سنت است : وضو گرفتن پيش از شروع به غذا ، نشستن بر طرف چپ ، غذا خوردن با سه انگشت و ليسيدن انگشتان مى باشد . و چهار امرى كه از آداب و اخلاق است : خوردن از غذاهاى جلوى خودش ، كوچك برداشتن لقمه ، خوب جويدن غذا و كم نگاه كردن به صورت ديگران مى باشد .

(من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 227 ، ح 38)

-----------------------------------------

97 . شوخى كردن حرمت و احترام را از بين مى برد .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 113)

-----------------------------------------

98. كار نيك آن است كه در انجامش درنگ نشود ، و بعد از انجام آن منت نگذارند .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115)

-----------------------------------------

99. قدر نعمتهاى پروردگار تا موقعى كه پابرجاست مجهول و ناشناخته است ، و زمانى شناخته مى شود كه از دست رفته باشد .

(بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115)

-----------------------------------------

100. كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا خطور نكند، من ضمانت مى‏كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند.

(كافى ، ج2 ، ص62 )

منبع:aviny.com
 
بالا پایین