سؤالی دارید؟

شما می توانید سؤالات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران می توانید اقدام نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Usage for hash tag: مولانا

 1. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی خوبی و کرم را چو نکو بنیادی ای دنیا را ز تو هزار آزادی #مولانا
 2. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  روزیست اندر شب نهان ترکی میان هندوان شب ترک تازی‌ها بکن کان ترک در خرگاه شد #مولانا
 3. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تا کی باشی ز دور نظارهٔ ما ما چاره‌ گریم و عشق بیچاره ما جان کیست کمینه طفل گهوارهٔ ما دل کیست یکی غریب آوارهٔ ما #مولانا
 4. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دل عشق‌ آلود و دیده‌ ها خواب‌ آلود تا صبح جمال یار ما را کار است #مولانا
 5. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  مکتب تعلیم عشاق آتش است من شب و روز اندرون مکتبم روی خود بر روی زرد من بنه دست نه بر سینه‌ام کاندر تبم #مولانا
 6. eLOy

  احساستو با یک بیت شعر نشون بده

  ‌ در پرده دل خیال تو رقص می کند... 👤 #مولانا
 7. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم برآمد موج آب چشم و خون دل نتانستم شکسته بسته می گفتم پریر از شرح دل چیزی تنک شد جام فکر و من چو شیشه خرد بشکستم #مولانا
 8. eLOy

  [ATTACH] رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند...

  رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر خورشید ربانی نگر مستان سلامت می‌کنند #مولانا
 9. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا #مولانا
 10. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  شقایق را شقایق را تو شاکر بین و گفتی نی تو هم نو شو تو هم نو شو بهل نطق بیاتی را #مولانا
 11. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا چونک ز هم بشد جهان از بت بانقاب ما #مولانا
 12. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما #مولانا
 13. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا آن رنگ بین وان هنگ بین وان ماه بدر اندر قبا از سرو گویم یا چمن از لاله گویم یا سمن از شمع گویم یا لگن یا رقص گل پیش صبا #مولانا
 14. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا مست آمد با یکی جامی پر از صرف صفا جام می می‌ریخت ره ره زانک مست مست بود خاک ره می‌گشت مست و پیش او می‌کوفت پا #مولانا
 15. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر ور مرا می‌نبری با خود از این خوان تو مرو #مولانا
 16. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  معشوق من از همه نهانست بدان بیرون ز کمان هر گمانست بدان در سینهٔ من چو مه عیانست بدان آمیخته با تنم چو جانست بدان #مولانا
 17. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  من پیر فنا بدم جوانم کردی من مرده بدم ز زندگانم کردی می ترسیدم که گم شوم در ره تو اکنون نشوم گم که نشانم کردی #مولانا
 18. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  یک نفس بی یار نتوانم نشست بی رخ دلدار نتوانم نشست از سر می می نخواهم خاستن یک زمان هشیار نتوانم نشست نور چشمم اوست من بی نور چشم روی با دیوار نتوانم نشست #مولانا
 19. eLOy

  مشاعره کده بیا ۲ فروم

  در پرده دل خیال تو رقص کند من رقص خوش از خیال تو آموزم #مولانا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

بالا پایین