سوالی دارید؟

شما میتوانید سولات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران میتوانید اقدام نمایید

بیا تو فرومی های عزیز ، صبحتان بخیر و روزتان پر نشاط

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

اول دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا

صبح شما عزیزان بخیر و روزتان پر از نشاط و شادی .

دفتر شوق وا کن
هر چه دوست داری بنویس
بعدش اگر دلت خواست
برو انجمن را زیر و رو کن
:rose::aiwan_light_heart: :rose:
 

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

اول خودم شروع میکنم

بانگ شُعیب و ناله اش ، وان اشک همچون ژاله اش
چون شد ز حد از آسمان ، آمد سحرگاهش ندا

گر مجرمی ؟ بخشیدمت ! وز جُرم آمرزیدمت
فردوس خواهی دادمت ، خامش ! رها کن این دعا

گفتا نه این خواهم نه آن ، دیدار حق خواهم عیان .......

روزتان پر از لبخند و مهر :aiwan_light_heart: :rose::aiwan_light_heart:

دوشنبه 6 مرداد 99
 

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

امروز ما مهمان تو ، مست رخ خندان تو
چون نام رویت می برم ، دل میرود وَللَه ز جا

این جان پاره پاره را ، خوش ! پاره پاره مست کن
تا آنچه دوشش فوت شد ، آن را کند این دم قضا

غرق است جانم بر درت ، بر بوی مشک و عنبرت ....

روزتان مملو از شمیم و رایحۀ یاران دلنشین :rose:
 
آخرین ویرایش:

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

آمده ام که تا به خود ، گوش کشان کشانمت
بی دل و بی خودت کنم ، در دل و جان نشانمت

آمده ام که تا تو را ، جلوه دهم در این سرا
همچو دعای عاشقان ، فوق فلک رسانمت

آمده ام که بوسه ای ، از صنمی ربوده ای ....

روی ماهتان آماج بوسه های مهر :kissym::kissym:
 
آخرین ویرایش:

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

بیایید بیایید که اسحار دمیده ست
بیایید بیایید که دلدار رسیده ست

بر آن زشت بخندید که او ناز نماید
بر آن یار بگریید که از یار بریده ست

همه شهر بشورید چو آوازه در افتد


جانتان لبریز از شوریدگی :rose:
پنجشنبه 9 مرداد 99
 
آخرین ویرایش:

سایه های بیداری

کاربر انجمـن :)
عضویت
May 26, 2019
ارسال ها
674
امتیاز واکنش
1,396
امتیاز
93

امتیاز:

خانۀ دل باز کبوتر گرفت
مشغله و بقر بقو در گرفت

غلغل مستان چو به گردون رسید
زهرۀ مطرب طرب از سر گرفت

هر که دلی داشت به پایش فتاد


خانه هایتان مملو از آواز بق بقوی شوق :rose:
جمعه 10 مرداد 99
 
آخرین ویرایش:
بالا پایین